STRATEJİK PLANLAMA

Markanın iletişimi hangi mecrada yapılıyor olursa olsun, sürecin her aşamasında yol gösterici olan iletişim stratejisidir. Mevcut rekabeti ve pazar durumunu ayrıntılı olarak analiz eden; markanın konumunu ve hedefini belirleyen Manevra ekibi, ürün ya da hizmetin tanıtımı için attığı her adımı, hazırladığı bu strateji raporuna dayandırır.